Yeni Emlak Komisyonculuğu Yasası

Emlak Yasası’nda Sona Gelindi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Emlak Danışmanlığı Yönetmenlik ve Yasasında sona gelindi. Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte; kaçak çalışanlara ‘meslek unvan ve yetkilerini haksız kullananlara’ 50 bin TL ile başlayıp 400 bin TL’ye varan para cezası getirilecek ve yine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile ‘kaçaklar’ ortadan tamamen kaldırıl2308430596976acak. Emlak Danışmanı yeminli ve üniversite mezunu olacak. Sektöre yeni girecek olanlara 3 ay teorik, 3 ay pratik olmak üzere 6 aylık eğitim ve staj zorunluluğu getirilecek. Emlak Danışmanlığı lisans sınavını kazanmış olacak ve her ofiste lisanlı bir Emlak Danışmanı bulundurma şartı aranacak. İlgili Meslek Odalarının (Emlak Meslek Odaları-Ticaret Odaları) vermiş olduğu kurs belgesine sahip olması aranacak. Emlak Danışmanlarının mesleğini bağımsız bir bölümde ifa etmesi şartı gelecek ve ofis standardı ile teknik araç ve ekipman standardı getirilecek. Sözleşme kullanılmasının zorunluluğu, yaptırımlı bir şekilde gelecek. Haksız rekabetin ve yanlış tanıtım ve reklamın önüne geçilecek. Emlak Danışmanı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptıracak ve teminat verecek. Emlak Danışmanı Birliği (TEB) kurulacak, (şirket veya esnaf ) bireysel olarak tüm lisansı Emlak Danışmanı birliğine kayıtlı olacak. Tapu Dairelerinde Emlak Danışmanlarının müşterilerini ağırlayacakları bir hizmet odaları olacak ve lisanslı her danışman tapu işlemlerini temsilcileri adına yapmaya yetkili olacak. Birliğin internet sayfasında tüm Emlak Danışmanı kayıt ve sicili bulunacak ve vatandaşa açık olacak. Emlak Danışmanı rayiç bedel tespiti ve bilirkişilik alanlarında kamu, özel kurum ve kuruluşlarındaki mevcut yetki alanları daha da genişletilecek. Hizmet ücretleri Türkiye’nin her yerinde aynı olacak. Meslek haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak ve ceza veya disiplin soruşturması sonucunda meslekten çıkarılmamış olmak şartı aranacak. Tüm bu yeni yaptırımlar Mesleğe yeni gireceklere ve kuralsız çalışanları disiplin altına alacak.